Author - דלילה סול

הגג

זו עמדה להיות רק הפגישה הראשונה שלהם, אבל היו מספר שיחות בהתכתבות ארוכות.אותן התכתבויות עזרו לו לקבל תמונה די טובה של מה היא רוצה ומה היא צריכה.הם התקשו לתאם ודחו שוב ושוב את הפגישה אבל אולי זה דווקא לטובה.זו הייתה שעת צהריים באמצע יום עבודה כשהיא הגיעה לכניסה לבניין. "איפה...

להמשך קריאה...